top of page

Saniyede yirmi dört huzursuzluk: HANEKESinemanın büyüsü, izleyicileri bilmedikleri yerlere götürür. Hayata bakış açılarını değiştirmek ya da en azından keskinleştirmek; onlara yeni yollar ve beklenmedik bir canlılık göstermek... Bu dünyadaki saf eğlence, yalnızca evrensel dogma statüsüne yükseltilmediğinde ve diğer her şeyin yerini alma tehdidinde bulunmadığında değerine sahiptir. Sinema, kendisine ve izleyicisine bir meydan okumadır. Michael Haneke'nin deyişiyle: İzleyiciyi kayıtsızlıklarından kurtarmakla ilgilidir...Bu, kuralları çiğnemek anlamına gelir. Sinematik, anlatısal, teknik, entelektüel, duygusal bağlamdaki tüm kuralları... Das Weiße Band - Eine deutsche Kindergeschichte'nin ( Beyaz Bant - Bir Alman Çocuk Hikayesi - 2009 ) çocuklarını düşünelim. Birinci Dünya Savaşı arifesinde, gizemli bir şiddet dalgasının arka planında sadece kıskançlık, küskünlük ve küçümsemeyle zehirlenen bir köy topluluğuna tanık olmayız; otoriter, insanlıktan çıkarılmış bir yetiştirilme tarzı nedeniyle kişinin kendi kimliğini kaybetmesiyle katalize ettiği zulüm de eşlik eder.Avusturya sinemasının iç ve dış algısında, Haneke kadar kalıcı bir etkiye sahip olan başka yönetmen var mıdır, bilmem... Yelpazesi, düşünüldüğünden daha geniştir; Oscar ödüllü Amour'un ( Aşk ) buz gibi şefkatinden, filizlenmekte olan Nazi zihniyetinin ("Das Weiße Band ) siyah beyaz bir çalışmasına ve parçalanmış kesitlerine kadar uzanır. Bu filmlerin hiçbiri Avusturya'da geçmez; manidar bir ironi...


Haneke, zamansal mesafeye rağmen soyut olarak bizimki gibi hissettiren bu aşağılık dünyanın ortasındadır. Ne duygusallığa ne de sefalete kapılmamak Haneke'nin diğer yüzüdür. Bu onun gerçeği tasvir etme iddiasıdır. Sürekli olarak tek yanlılıktan kaçınır. Gerçekliğin kendi tarzında şiddetlendiği sinemasında, sanki savuşturulması gereken bir hastalıkmış gibi, şiddetin grafik, fiziksel tasvirinden yüz çevirir. Onun için şiddeti çekici bir eğlence olarak tüketilebilir hale getirmek sorumsuzluktur.La pianiste (2001)


Elfriede Jelinek'in romanından uyarlanan film, inanılmaz derecede yoğundur. Haneke, müzikal ifade ile aşk duygusu arasında bir tür paralellik kurar. Erika ( Isabelle Huppert ) bir piyano öğretmenidir ve annesiyle birlikte yaşar (bağımlı, sado-mazoşist bir ilişki içinde) Walter ( Benoît Magimel ) onun genç öğrencilerinden biridir; parlak ve baştan çıkarıcıdır. Huppert'in muhteşem bir şekilde yorumladığı karakter aşırılıklarla parçalanmıştır; bir yanda soğuk ve buz gibi bir entelektüellik, diğer yanda onu mükemmelliği aramaya iten mutlak bir gereksinimle birleşen aşırı duyarlılık... Filmin sonunda Erika, bizi ürpertecek bir sona davet eder...

Le Temps du loup ( Kurdun Günü - 2003 )


Haneke filmi izleyen biri onun tarzını hemen anlar. Kamerası, konularını filme almak için her zaman çok tipik bir yaklaşım benimser; bu da neredeyse tüm filmlerinde rahatsız edici bir atmosfere ve sessiz nihilizmin yaygın olmasına neden olur. Dikkatlice sahnelenmiş ve koreografisi yapılmış olmasına rağmen, Hanake'nin çalışması, sanki bizi dünyamızın genellikle zihnimizden uzaklaştırmaya meyilli olduğumuz daha çirkin veya daha karamsar yönlerini izlemeye zorluyormuş gibidir; gerçekliğin bir yansıması gibi hissettirir.


Haneke, kaynakların kıt olduğu ve insanların çaresiz göçebelere indirgendiği, pragmatik çıkarlar uğruna eski ahlaklarından vazgeçtikleri kıyamet sonrası bir distopyada geçen bir film olan Kurdun Günü'nde, gerçeklikten genellikle olduğundan daha fazla uzaklaşır. Tüm bunların nedeni biraz belirsiz olsa da, yakın zamanda bir tür hastalık veya kimyasal felaketin gezegendeki doğal kaynakların büyük çoğunluğunu kirlettiği ima edilir.


Haneke'nin diğer filmleri gibi Kurdun Günü de tek bir ailenin mücadelesine odaklanır: Anne (Isabelle Huppert), kocası Georges (Daniel Duval) ve iki çocukları Eva (Anais Demoustier) ve Ben (Lucas Biscombe). Aile, ormandaki kulübelerine çekildiklerinde, bu kulübenin silahlı bir adam, karısı ve çocukları tarafından işgal edildiğini görürler. Georges durumu barışçıl bir şekilde çözmek istese de vurularak öldürülür ve Anne'i çocuklarla birlikte vahşi doğaya çıkmaya bırakır.


Benny's Video ( Benny'nin Videosu - 1992 )


Benny'nin Videosu'nda Haneke, suçluluk ve itiraf hakkında ne düşündüğünü oldukça net bir şekilde söyler. Bu, görüntüler dünyasında kilitli yaşayan bir gencin, Benny'nin ( Arno Frisch ) hikayesidir. Film, Haneke sinemasında yinelenen bir temayı, “gerçek olmama ilkesi” diyebileceğimiz bir konuyu ele alır; Haneke'ye göre görüntü, dünyanın gerçeği değildir, bizi ondan uzaklaştıran şeydir. Benny bir imgeler dünyasına hapsolmuştur, gerçeklikten kopmuştur. Bir oyunda olduğu gibi, köylünün domuzu öldürdüğü tabancayla genç bir kızı öldürür. Görüntüde gördüğü hareketi gerçek hayatta yeniden yapar. O masum küçük kafasında hayatta neler olduğunu görmek ister. Hareketin ötesinde, belki de en kötüsü, onu etkiliyor gibi görünen kayıtsızlık, paniğin olmamasıdır; Benny soğukkanlılığını korur. "Nasıl olduğunu görmek istedim..." der kendisini sorgulayan babasına. Sözleri ve duyguları (pişmanlık) kullanarak suçun zihinsel yolculuğunu yeniden yapmak izleyiciye kalmıştır. Saçını kazıtan Benny ise kendi imgeler dünyasına hapsolmaya devam eder.

Funny Games ( Ölümcül Oyunlar - 1997 )


Kırsal kesimde bir hafta sonu... . Klasik müzik, lüks bir hayat ve haklarında pek de bir şey bilmediğimiz bir aile... Ardından çok hızlı bir şekilde yabancı kimseler hikayeye dahil olur. Şortlu iki genç adam: Pierre ve Paul, bembeyaz giyinmiş bir sapık ve itaatkârın ahmak suç ortağı... Kötülükleri beyaz eldivenler içinde gizlenmiştir. Haneke "Öteki'yi, "Aynı" biçiminde sunmuştur; aynı ten rengi, aynı sosyal köken, aynı kültür, aynı dünyaya ait insanların aynı zarif nezaketi. Kurulan dramaturjide, yerde kırılan yumurtaların ardından, ısrarlı ve neredeyse "masum" bir varlık, şiddetin patlak vermesine evrilir; bu kaçınılmaz bir sürecin başlangıcıdır. Kötülük, kelimenin tam anlamıyla kendisini sözlerle, jestlerle veya eylemlerle sahneye koyar. Bu fiziksel ve ahlaki sınama, izleyiciyi zorlar ve rahatını bozar. Filmdeki şiddet, kaçınılmaz olarak uzam ve zaman üzerinde iktidarın ele geçirilmesidir. İmgelerin gücüne karşı bir direniş eylemi olan kendi yerini bulmak izleyiciye kalır. Yönetmenin filmlerinin gücü ve huzursuzluğunun altında yatan da budur. Haneke, kırk yılı aşkın bir süredir devam eden yapıtlarında, gelenekleri yapısöküme uğratan kendi tarzını korumayı başarır.

Bir sanatçı, cevap vermek yerine soru sordurması gereken kişidir; benim bir mesajım yok.

Michael Hanekeコメント


bottom of page