top of page

Quentin Tarantino Sineması: Geçmişin ilhamı, geleceğin yaratımı

Sanatın doğası üzerine düşünmek, tarih boyunca birçok filozofun ilgisini çekmiştir. Quentin Tarantino'nun sineması, bu düşünceleri yeniden canlandıran ve modern bir perspektiften inceleyen bir alan sunar. Tarantino, filmlerinde sürekli olarak geçmişten ilham alır, ancak bunu yaparken kendi orijinal tarzını ve bakış açısını da ortaya koyar. Bu, sanatın yaratıcı döngüsünün ve orijinalliğin doğası üzerine derinlemesine bir düşünce fırsatı sunar.


  Platon'un "taklit" kavramı, sanatın doğasını anlamak için kritik bir başlangıç noktasıdır. Platon, sanatın gerçekliğin bir yansıması olduğunu ve dolayısıyla bir "taklit" olduğunu ileri sürer. Tarantino'nun sineması, bu Platoncu düşünceyi bir adım öteye taşır. O, sinematik tarih boyunca var olan unsurları alır, yeniden şekillendirir ve kendi özgün eserlerini yaratır. Bu, Aristoteles'in "mimesis" anlayışına daha yakındır; burada taklit, yalnızca bir kopyalama değil, aynı zamanda bir yaratım sürecidir.


Tarantino, bu yaratım sürecinde, spaghetti westernler, kung fu filmleri ve grindhouse sinemasından yoğun bir şekilde etkilenir. Ancak bu etkilenim, yüzeysel bir taklitten öteye geçer. Tarantino, bu türlerin öğelerini alır, onları kendi anlatısal ve estetik vizyonuna entegre eder. Bu, sanatın özünde yatan bir yenilikçi güçtür: Var olanı alıp, yeniden şekillendirerek yeni ve orijinal bir şey yaratmak...


Tarantino'nun çalışmaları, postmodernizm bağlamında da değerlendirilebilir. Jean Baudrillard'ın "simülakrlar ve simülasyon" teorisi, Tarantino'nun sineması için aydınlatıcıdır. Baudrillard, modern dünyada gerçeklik ile simülasyon arasındaki çizginin bulanıklaştığını savunur. Tarantino'nun filmleri, bu bulanıklığı sanatın merkezine yerleştirir. Onun filmleri, geçmişin simülasyonlarıdır; ancak bu simülasyonlar, kendi başlarına birer gerçeklik yaratır.

Tarantino'nun sineması, aynı zamanda postmodern bir pastiş olarak da görülebilir. Fredric Jameson'ın pastiş kavramı, modern sanatın, geçmişin stilistik öğelerini eklektik bir şekilde bir araya getirerek yeni eserler yaratmasını ifade eder. Tarantino, bu pastiş yöntemini ustalıkla kullanır. Onun filmleri, farklı türlerin, dönemlerin ve estetiklerin bir araya geldiği birer mozaik gibidir.


Geçmiş yıllar


Quentin Tarantino’nun sıradan bir geçmişi olmasaydı, sinema dünyasında bu kadar çarpıcı bir yükseliş sergilemesi, belki de bu denli olağanüstü kabul edilmezdi. Ancak öyle olur ki, lise terk, kendi kendine yetişmiş bir film meraklısının bu büyük başarıyı yakalaması, Tarantino’ya neredeyse anında efsanevi bir statü kazandırır. Kendi filmlerine ve başkalarının filmlerine karşı duyduğu sınırsız tutku, ustaca bir kendini tanıtma yeteneği ve inkâr edilemez bir zeka ile beslenen Tarantino, şaşırtıcı derecede kısa bir süre içinde hem rock yıldızı statüsünü hem de eleştirel saygınlığı elde eder. Uluslararası sinema sahnesine bu ani çıkışı biraz yanıltıcıdır; çünkü Tarantino’nun ünlü bir yazar ve yönetmen olma süreci, görünürdeki ani şöhretine rağmen, bir süredir devam etmektedir.


Tarantino, dokuzuncu sınıfta okulu bırakır, "The Pussycat" sinemasında yer gösterici olarak iş bulur (yaşını büyüterek yetişkin filmler gösteren bir sinemada çalışmaya başlar) ve kısa süre sonra Torrance Community Theatre Workshop’a katılır; burada “Two and Two Makes Sex” adlı bir oyunda başrolü kapmayı başarır (yine yaşını yanlış beyan ederek). Tarantino’nun asıl amacı yazmak veya yönetmekten ziyade, oyunculuk aracılığıyla film sektörüne girmektir. 1981 yılında James Best Theatre Centre’a katılır, burada yeteneklerini geliştirir ve gelecekteki sinema kariyerinde önemli olacak birçok kişiyle tanışır. Bu aynı zamanda bir sonraki işi olan Video Archives’te de geçerlidir; burası onun film eğitimine devam ettiği merkezdir.Roger Avery, Craig Hamann ve Scott McGill ile birlikte Tarantino, ilk gerçek film yapım girişimi olan My Best Friend’s Birthday’e başlar. 30–40 sayfalık bir senaryodan hareketle yaklaşık 5.000 dolara çekilen My Best Friend’s Birthday, asla tamamlanmaz. Bir laboratuvar kazası sonucunda filmin kutuları kaybolur, ancak bazı bölümler günümüze kadar ulaşır Tarantino bu deneyimi bir film okulu eşdeğeri olarak görse de, bu çalışmayı reddetmiştir.

Bu dönemde, belki de bir filmde yer almanın en iyi yolunun kendi filmini yapmak olduğunu düşünerek, yoğun bir şekilde yazar.Küçük Quentin
Reservoir Dogs (Rezervuar Köpekleri - 1992 )1990’da Tarantino, gelecek vaat eden yapımcı Lawrence Bender ile tanışır. Bender, Tarantino’nun kötü giden bir elmas soygunuyla ilgili hikaye önerisini ilgi çekici bulur. Üç hafta içinde yazılan Reservoir Dogs, Pulp Fiction’ın üçleme hikayesinin bir parçası olarak başlamıştır. Yeni bağımsız bir uzun metraj filmi olma potansiyeli ile film kendi başına bir varlık haline gelir. Bender, Tarantino, aktör Steve Buscemi ve yönetmen Monte Hellman (Reservoir Dogs’un yardımcı yapımcısı olarak görev yapar) Haziran 1991 Sundance Enstitüsü’ne katılır, ardından 1,5 milyon dolarlık bir bütçe sağlanır ve çekimler kısa süre sonra başlar.Film, sekiz kişilik grubun katıldığı bir elmas soygununun öncesini ve sonrasını takip eder. Bu sekiz kişiden altısı, çoğunlukla renk kodlu takma adlarıyla bilinir. Bu kişiler buluşur, plan yapar, çalar (soygunun kendisi asla gösterilmez) ve bir dizi şok edici ve şiddetli dönemece tepki verirler. Bu genel senaryo, önceki suç dramalarına oldukça benzerlik gösterse de, Tarantino’nun bu klasik türe yaklaşımı tamamen kendine özgüdür. Tarantino’nun sonraki işlerinin çoğunda olduğu gibi, Reservoir Dogs (Rezervuar Köpekleri) de türsel gelenekleri altüst ederken, aynı zamanda tarihsel sinema öncülerine sadık bir bağlılık sergiler.


Ana mekân günümüzde geçen ve hayatta kalan hırsızların geri döndüğü sade bir depo olsa da, Tarantino, filmin mekân ve zaman duygusunu genişletmek için geri dönüşler kullanır. Ancak Tarantino için, geri dönüş terimi mutlaka geçerli değildir. “Geri dönüşler… kişisel bir perspektiften gelir,” der. “Bunlar öyle değil, anlatımsal bir perspektiften geliyorlar. Bölümler gibi ileri geri gidiyorlar. Bilgiyi açığa çıkarmayı ve neyi ne zaman açığa çıkaracağımı seçmeyi seviyorum. Bence bundan belirli bir gerilim doğuyor.”


Bu tür romanvari bir yapı, Tarantino tarafından tekrar tekrar kullanılır ve burada, düzenleme gerilimi artırarak, izleyicinin herhangi bir anda karakterlerden daha fazla ya da daha az bilgi sahibi olmasını sağlar. Sonuç olarak, film, karakterlerin geçmişlerine dair kesintili bakışlarla ve yavaşça ortaya çıkan bağlantılarla, bu adamları parça parça geliştirir.

Pulp Fiction ( Ucuz Roman - 1994 )


Pulp Fiction (Ucuz Roman) fikrinin orijinali, üç kişinin üç hikâye yazmasıdır; Tarantino birincisini, Avery kendi hikayesi “Pandemonium Reigns”e dayanarak ikincisini yazar ve üçüncüsü için başka birini düşünürler. Sonunda, Tarantino Avery’nin materyalini alır, ve üçüncü hikayeyi de kendisi yazar. Yapım şirketi A Band Apart’ı kurduktan sonra, Tarantino ve Bender, Bob ve Harvey Weinstein tarafından kurulan Miramax ile bir anlaşma yapar. Pulp Fiction, kardeşler tarafından tamamen finanse edilen ilk film olur ve bugün hala süren bir ilişkiyi kurur.


Filmin başında yer alan sözlük tanımına benzer şekilde, Pulp Fiction yoğun bir şekilde canlıdır, neredeyse hiper-gerçek bir evrende var olur. Uyuşturucular, silahlar, köleler ve diğer kötü içeriklerle dolu bir filmdir. Buna karşılık, şiddet ve gerginlik anları ile ani komedi patlamaları arasında sürekli bir dalgalanma vardır; bu da ince bir kaygı birikimi ve ani rahatlama yaratır. Bazı sahneler, ne kadar grafik veya rahatsız edici olursa olsun, yine de keskin bir kahkaha atmayı sağlar. Tarantino, Pulp Fiction’ın komik tonunu doğru bir şekilde kabul eder: “Tüm filmlerimde, kesinlikle onları komedi olarak adlandırmaktan kaçınıyorum, çünkü içinde gülmememiz gereken şeyler var. Ancak Pulp, diğerlerinden daha fazla, başından sonuna kadar açıkça komik bir ruh taşır.”

Sıklıkla kara mizah ve şok edici şiddetin karmaşık dengesi, birçoklarının ustaca bulduğu, birçoklarının ise en iyi ihtimalle uygunsuz bulduğu, tekrarlayan bir Tarantino motifidir. Tarantino, bu birleşimi Reese’s Peanut Butter Cups’a benzetir; çikolata ve fıstık ezmesi gibi, komedi ve şiddet de “birlikte harika ahenk oluşturan iki Tat”tır.


Komediye katkıda bulunan unsurlar arasında, olağanüstü zengin bir kelime dağarcığına ve rahatça kelime oyunları yapan, şiirsel, hip-hop tarzı bir diyaloga sahip karakterler bulunmaktadır. Genel olarak, Pulp Fiction, açılış sahnesindeki restoran konuşması ve birkaç dolgu sahnesi dışında, çoğu diyalogun anlatıya yönelik olduğu Reservoir Dogs'dan daha fazla sıradan konuşma içerir. Pulp Fiction, konuşma sapmalarına bolca yer verir. Buradaki karakterler, televizyon, filmler ve fast food hakkında konuşan, küfürbaz ve kaba olduğu kadar, pop kültürle harmanlanmış sert adam diyaloglarıyla merak uyandıran bir karışıma sahiptir. Bu gündelik konuşma tarzının bir parçası, iyisiyle kötüsüyle, keskin bir siyasi doğruculuk eksikliğidir. Diyalog ne kadar eğlenceli olursa olsun, cinsiyetçi, ırkçı ve homofobik hakaretlerle lekelidir. Yine de komedi oradadır.


Tarantino'nun belki de en belirgin tematik takıntısını takip eden Pulp Fiction’daki karakterler, ahlaki sorularla ilgili endişelerini dile getirirler. Kontrolü elde tutmak, profesyonel kalmak ve saygılı bir onur koduna bağlı kalmak, en sert suçluları için bile en önemli unsurlardır. Burada ve Reservoir Dogs'da, Tarantino profesyonel bir dostluk kurar ve benzer düşüncelere sahip suçluların arkadaşlığının önemini ve tehlikeli gelişimini vurgular. Suç gibi tehlikeli ve patlayıcı bir işte, özellikle birden fazla kişi dahil olduğunda, dayanışmaya ihtiyaç duyulur, "hırsızlar arasında onur" düsturu yaşama geçirilir. Sadakat, güvenilirlik ve belki de şaşırtıcı derecede önemli bir ahlaki pusula, ne kadar çarpık olsa da, Tarantino’nun suçlu sınıfı için önemlidir: iyilikler borçlanır, borçlar ödenir ve hatta düşmanlar bile beklenmedik bağlarla kefaret bulur.


Film tamamlandıktan sonra, 1994 Cannes Film Festivali'nde Palme d’Or kazanır ve aynı yıl New York Film Festivali'nde Amerika Birleşik Devletleri prömiyerini yapmasına yol açar.


Kill Bill (2003)


Tarantino, Kill Bill filmlerini, George Lucas ve Steven Spielberg'in çocukken sevdiği program türlerini hatırlatan Star Wars (1977) ve Indiana Jones serisi (1981–2008) gibi filmlerle karşılaştırır. Tarantino'nun sinematik tercihi daha çok kung fu filmleri ve spagetti westernlere yönelir. Bu nedenle, Kill Bill, görseller, ses ve ton açısından geçmiş yılların filmlerini andırır.


Genellikle çığır açan bir orijinal olarak övülse de, yönetmenimiz sık sık film hırsızlığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalır. Ancak onun iddiasına göre, filmleri ve diğerlerinin filmleri arasında benzerlikler varsa, bu yoğun ve sevgi dolu bir sinema sevgisinin sonucudur: "Her yapılan filmden çalıyorum... Eğer işimin bir değeri varsa, bu, bunu buradan ve şunu oradan almamdan, onları bir araya getirmemden kaynaklanıyor."


Bugüne kadar yaptığı tüm filmler arasında, Kill Bill en fazla sinematik göndermeyi içerir. Tarantino, filmi bir "derleme"ye benzetir, "30 yıl boyunca en sevdiğim grindhouse filmlerini ve türlerini alıp bir presle sıkıştırmak gibi işte bu film."


Bu estetik karmaşıklığa uygun olarak, Tarantino stilistik tüm durakları çeker; donmuş kareler, siyah beyaz sinematografi, bölünmüş ekranlar, yavaş çekim ve hatta bir anime sekansı... İşitsel olarak, mevcut müziklerin, ses efektlerinin ve neredeyse komik müzikal işaretlerin geniş bir yelpazesi vardır.


Kill Bill'in çok bölümlü anlatısı, değişken olsa da mantıklı bir olay sıralamasını takip eder. Kronolojik olmayan sırayla ortaya çıkan bölüm başlıkları, kimlerin dahil olacağına ve intikamcı Gelin (Uma Thurman) tarafından hangi sırayla öldürüleceklerine dair ipuçları verir. Bill (David Carradine) ve ortaklarının Gelin’i (gerçek adı Beatrix Kiddo) öldürmeye çalışmasından dört yıl geçer ve Kill Bill, Suikast Timi üyelerinin şimdi nerede olduklarını anlatmaya başlar. Kill Bill'de bolca aldatmaca vardır ve Bill ve diğerlerinin Gelin'e yaptığı şey en büyük ihanet olur. Bu nedenle, en büyük intikamı gerektirir ve sonuç verir. Ancak, bu intikamda bile uzman bir saygı vardır. Tam olarak profesyonel bir nezaket olmasa da, bir anlayış ve bir tür dürüstlük vardır. Buna karşılık, Gelin'in ustalığı ve bilgisi, onu eğiten ve gerekli silahları sağlayan dövüş sanatları ustalarının saygısını kazanır.Django Unchained (Zincirsiz- 2012)


Tarantino'nun en sevdiğim filmlerinden biri olan Django Unchained 'ı, belirgin türsel benzerliklere rağmen, geleneksel Western’den ayıran yönlerden biri, mekanıdır. Aksiyon, ağırlıklı olarak Mississippi gibi eyaletlerde geçer ve kölelik temasıyla şekillenir. Bu nedenle, Tarantino filmi daha uygun bir şekilde “Güney” olarak adlandırmıştır. Sherman'ın belirttiği gibi, 100 milyon dolarlık bütçesiyle Tarantino'nun en pahalı projesidir. Ayrıca 130 günlük çekim süresiyle en uzun sürede tamamlanan filmidir.


Köleliği grafik detaylarla ele aldığı için, Tarantino’nun en tartışmalı eserlerinden biri olur. Tarantino, kendisini savunurken, herhangi bir ırkçılığı reddeder ve niyetinin, eğer varsa, bunu yaygınlaştırarak duyarsızlaştırmak olduğunu öne sürer.


Her halükarda, Django Unchained’in hikayesi öncelikle köle Django'nun (Jamie Foxx) kurtuluşu ve işe alınmasıyla ilgilidir; Dr. King Schultz'un (Waltz) ödül avcılığı öğretisi altına girer. Bu görev tamamlandığında, adamlar Django’nun eşi Broomhilda'yı (Kerry Washington) bulmak ve özgürlüğüne kavuşturmak için iş birliği yaparlar. Django Unchained’in açılışı son derece eğlenceli ve zaman zaman dokunaklıdır; özellikle Django özgürlüğüne kavuştuğunda ve bireyselliğini kazandığında... Ancak filmin ikinci yarısında tanıdık Tarantino topraklarının yankılarını görürüz.


İlk olarak, Calvin Candie (Leonardo DiCaprio), diğer karakterler ve onların algıları aracılığıyla tanıtılan Tarantino karakterleri zincirine devam eder. Reservoir Dogs’da Mr. Blonde (Michael Madsen) ilk kez görünmeden önce deli bir katil olarak anlatılır; Pulp Fiction'da Mia (Thurman), Vincent ve Jules'un uzun uzun konuşmalarıyla tanıtılır; ve Kill Bill Vol. 1’de Bill, sık sık bahsedilen ama sadece kısaca görülen bir karakterdir. Candie'nin de önünde bir itibarı vardır. Bu, DiCaprio'nun yıldız statüsü tarafından eğlenceli bir şekilde sömürülür; dramatik tanıtımını büyük bir zevkle yapar ve filmi çalmaya devam eder.

Biraz daha Tarantino


Tarantino yönetmen olarak, hayatın kendisinden büyük bir persona ve evrensel olarak tanınan bir sinema figürü olarak kalıyorsa, bu kimliğin büyük bir kısmı, neşeli kişiliği, hayranlarına erişilebilirliği ve uzun metrajlı filmler yönetmenin ötesindeki çalışmalarıyla ilgilidir. Kendi eserlerinin yanı sıra, Tarantino 1994 kadar erken bir tarihte diğer filmlerde görünmeye başlamış, ancak muhtemelen en iddialı oyunculuk rolü, genel olarak pek başarılı görülmeyen, 1998 yılında Marisa Tomei ile birlikte sahne aldığı Frederick Knott'un Karanlıktan Önce Bekle oyunundaki performansı olmuştur.Tarantino kendini uluslararası bir yönetmen olarak görür; onun dünyası, anında tanınan, unutulmaz bir sinematik vizyonla çerçevelenmiş, kendine özgü bir dünyadır. Aynı zamanda eserleri, bilinçli bir şekilde geçmişi hatırlatır. Tarantino, kariyerini tanıdık teknik formülasyonları, sinematik konvansiyonları ve türsel klişeleri yeniden icat etme ve yeniden bütünleştirme üzerine kurmuştur; bu tanıdık unsurları nasıl tasvir ettiği ise post-modern özgünlüğünü bu kadar olağanüstü kılan noktadır. Ondan önce başkaları kara mizahlı şiddet ve pop kültüre batırılmış zekice kelime oyunları içeren filmler yapmış olabilir, ancak Tarantino’dan sonra, bunu yapan herkes otomatik olarak taklit olarak algılanacaktır. O, sinema tarihinin temel figürlerinden biridir ve son 25 yılda ondan daha önemli birini düşünmek zordur. Onun nesiller boyu süren etkisi ölçülemez olmuştur ve olmaya devam etmektedir...
Filmler benim dinim ve Tanrı benim hamim. Filmleri havuzumun masraflarını ödemek için yapmama gerek olmayacak kadar şanslıyım. Bir film yaptığımda, benim için her şey olmasını istiyorum; sanki onun için ölecekmişim gibi.

Quentin Tarantino

Comments


bottom of page